Kontrast Ide och Utveckling AB Org. nr 556201-8373

Adress: Väståstrand 2 70232 Örebro

INTRODUKTION

Det är viktigt för oss och alla som deltar i våra utbildningar på vår portal jobhunting.se känner sig trygga när de lämnar ut personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi säkerställer att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande lagar.

I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifterna för deltagare på jobhunting.se utbildningar.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN VÅRA DELTAGARE

Namn
Personnummer
Telefonnummer
E-mailadress


VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR ATT ADMINISTRERA VÅRA UTBILDNINGAR

Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera vår utbildningsportal och kommunicera med våra deltagare under perioden de interagerar med vår verksamhet.

Lagringsperiod: Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för.

VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR ATT FÖRBÄTTRA OCH VIDAREUTVECKLA VÅRA UTBILDNINGAR

Vi behandlar uppgifter om din yrkesroll, utbildningsnivå och anledningen till att du valt att gå en viss utbildning hos oss för att bättre kunna förstå våra utbildningsdeltagares bakgrund och behov. Efter avslutad utbildningsperiod hos oss kan vi även komma att be om din feedback. Det gör vi i syfte att kunna förbättra och vidareutveckla våra utbildningar så att de möter deltagarnas behov, och för att göra det enklare för våra deltagare att välja rätt mellan dem.

Lagringsperiod: Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. Därefter avidentifieras uppgifterna och sparas i aggregerad form och utgör således inte längre personuppgifter enligt lag.

VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR ATT INFORMERA DIG OM VÅRA UTBILDNINGAR

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka information om utbildningar som kan vara av intresse för dig.

Lagringsperiod: Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för.

VILKA DELAR VI UPPGIFTERNA MED?

För att genomföra våra utbildningar kommer vi dela vissa av dina personuppgifter med personal som är anställda inom den organisation som ger dig tillgång till vår utbildningsportal.

Vi lämnar även ut personuppgifter om någon annan svensk myndighet med rättsligt stöd begär ut specifika uppgifter från våra deltagare.

HUR FÅR MAN SINA PERSONUPPGIFTER RADERADE?

Vill man som utbildningsdeltagare se radering av de personuppgifter vi samlat in krävs det att man kontaktar oss och formellt begär att avsluta avtalet eller samtycket om insamling av personuppgifter, om begäran godkänns så raderas personuppgifterna utan dröjsmål.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår hemsida för att alltid ha uppdaterad information om vår personuppgiftsbehandling.